ლიფტის რელსის დამჭერი


ლიფტის რელსის დამჭერი
მინის დამჭერი ფიქსატორი

ლარი

სამშენებლო დგარი, ჩანგალი, სამფეხი

ლარი

ლარი

ლარი

მინის დამჭერი ფიქსატორი

ლარი

ლარი

ლარი

ლარი