სამშენებლო ცილინდრული შვეული


სამშენებლო ცილინდრული შვეული
ურო (სხვადასხვა წონის)

ლარი

ლარი

ლარი

ლარი

ლარი

ლარი

ლარი

ლარი