Alüminyumun eritilmesi ve işlenmesi

      Alüminyum Metal Ergitme; Metalin uygun fırınlarda ve yüksek sıcaklıkta kimyasal reaksiyonlar ve ısı ile ergitilmesidir. Alüminyum gaz ocaklarında doğal gaz kullanılarak  yaklaşık 600 C'ye kadar ısıtılır ve eritilir, ardından içerisindeki istenmeyen kir ve diğer metallerin ayrışması için çeşitli kimyasallar eklenir. Kir ve diğer metaller bu kimyasallarla bağ kurarak eriyik alüminyumun yüzeyine çıkar ve buradan alınır. Ardından eriyik alüminyum biyet kalıplarına dökülerek soğumaya bırakılır ve alüminyum biyetler elde edilir. 

     Alüminyum ergitme tesisimiz sayesinde ürettiğimiz alüminyum biyetleri hem talaşlı imalatta hemde hidrolik preslerimizde alüminyum profil üretmek için kullanabilmekteyiz.