ლითონის დამუშავება მოსპილენძება, მოთუთიება,მონიკელება, მოქრომვა და სხვა.. გალვანური მეთოდით.